Alles of niets
Alles of niets

Alles of niets

Wil je dat er iets is of dat er niets is?
Beide zijn namelijk illusies
Trouwens wat zijn illusies?
Deze bestaan alleen bij de gratie van jouw gedachten

Wat wil je dat gedachten zijn?
Geven we ze de illusie van een voorstelling
of drukken we er een ander stempel op?

Alle voorstellingen om ons heen zijn creaties van onze geest
Van ons voorstellingsvermogen, onze fantasie,
want zo hebben we afgesproken het te benoemen.

Zo lang we dat willen noemen we onszelf mensen of wezens
We geven de voorstelling een definitie
waarmee we onze gedachten begrenzen
en de vorm boetseren die de mens afzondert van zijn omgeving.

Zo komen we terug bij de eerste vraag
Kiezen we ervoor iets of niets te zijn?
Beide opties zijn mogelijk
Alles kunnen we ons voorstellen
Iedere realiteit bestaat zo lang we dat wensen.

Vandaag voel ik me niets. De wereld is afwezig.
Ik ben alleen. Alles wat ik waarneem is een obstakel,
een sta-in-de-weg om te kunnen kijken naar mezelf.

Ik ben de illusie. Nooit zullen we weten wie we echt zijn,
omdat echt een ware zinsbegoocheling is.
Een kameleon van kleur, geluid, smaak en iedere
andere waarneming met onze zintuigen.

Vandaag ben ik niets en morgen alles. Ik weet het zeker.