Manieren om iets te doen tegen de 1,5 meter maatschappij en de machtselite
Manieren om iets te doen tegen de 1,5 meter maatschappij en de machtselite

Manieren om iets te doen tegen de 1,5 meter maatschappij en de machtselite

Grofweg zijn er twee paden die we kunnen lopen om iets tegen de oprukkende dictatuur van de 1,5 meter maatschappij te kunnen doen. Een is een hele bekende, namelijk het verzet en de andere is wat minder bekend maar daarom niet minder krachtig. Graag neem ik jullie mee op pad langs deze twee wegen, ik noem ze het Tweede en het Derde Pad.

Het Eerste Pad

Met zijn allen bevinden we ons op het Eerste Pad. Althans dat proberen de machthebbers van de wereld te bereiken. Dankzij sluw gebruik van angst zorgen zij ervoor dat zo min mogelijk mensen durven te ontsnappen. De bazen van het Eerste Pad regeren de wereld sinds mensenheugenis dankzij een slimme financiële truc. Zij hebben zichzelf namelijk het privilege gegeven om geld te creëren en daarover rente te berekenen. Zij zijn ook de enigen die dit mogen. Geen regering waar ook ter wereld zal het in zijn hoofd halen om geld te scheppen zonder daarvoor een particuliere bank in te schakelen. Op deze manier wordt ook de VS, de grootste schuldeneconomie van de wereld gefinancierd. De FED leent astronomische bedragen uit aan de Amerikanen. (lees meer hierover hier)

De machtige multimiljardairs in hun elitair clubje kunnen slechts miljarden mensen regeren door inschakeling van de al dan niet ‘democratische’ regeringen. Deze regeringen vormen met hun overheden de buffer tussen het volk en de miljardairselite. Steeds verzetten de mensen zich tegen hun regeringen, kiezen nieuwe partijen, nieuwe regeringsleiders en tot hun verbazing verandert er uiteindelijk helemaal niets. Zelfs de Franse Revolutie leverde helemaal niet meer op, dan de loze kreten van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap.

Leiband

In deze periode is dit machtsframe duidelijk zichtbaar. Meer dan 190 landen lopen mee aan de leiband van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en nemen de meest spastische maatregelen. Denk aan 1,5 meter, mondkapje, vaccin, die werkelijk vele malen erger zijn dan de kwaal van het virus. Zij doen dit allemaal heel gehoorzaam. Blijkbaar huist de almacht in New York, dus niet bij de afzonderlijke regeringen, maar bij deze organisatie. Daarom kan het ook bestaan dat een derde, William (Bill) Gates III eventjes komt vertellen dat iedereen gevaccineerd moet worden. Niemand heeft deze man gekozen, hij zit in geen enkele regering of parlement, maar hij lijkt wel aan de touwtjes te trekken van de poppen.

Daarnaast heeft het World Economic Forum (WEF) beslist dat een Reset goed is. Who the hell is het WEF dat zij op deze manier de wereld even in een totale economische crisis kunnen onderdompelen?

Juist, er kan geen andere conclusie overblijven, dan dat we niet door Rutte en consorten maar door de vertegenwoordigers (WEF, WHO, FED) van de miljardairs geleid worden. En zij zijn nu zover dat zij dit ook openlijk toegeven, zo machtig wanen zij zich. In allerlei persconferenties spreken zij over de Great Reset en Depopulatie (via vaccinatie).

De vraag is, zijn zij werkelijk zo machtig zodat zij de hele wereldbevolking in een economische crisis kunnen storten en iedereen met een puur experimenteel vaccin kunnen laten inenten?

Het Tweede Pad

Een minderheid van de wereldbevolking is het duidelijk niet met de gang van zaken van het Eerste Pad eens. Beschouw hen als de meer bewusten. Zij zijn op de een of andere manier uit de hypnose van het Eerste Pad gestapt en zien de zaken daardoor in een ander perspectief. Hierdoor herkennen ze wat er aan de hand is veel eerder dan de mensen die nog gevangen zitten in het Eerste Pad. Een belangrijk kenmerk van deze mensen is dat zij zich grotendeels hebben weten los te maken van de angst die miljarden mensen sinds februari 2020 in zijn ijzeren greep houdt.

De meesten reageren met boosheid en afgrijzen op de zaken die zij zien ontstaan. Daarnaast worden zij net als de onbewusten gedwongen mee te doen aan de draconische maatregelen. Zij zijn veel minder toegankelijk voor angstcampagnes vandaar dat de overheden hen aanpakken met geweld en dreiging hiervan.

Er staan allerlei nieuwe politieke partijen op die zeggen NL te gaan bevrijden van Rutte en zijn coronamaatregelen. De vraag is of zij daartoe de kracht en macht hebben.

Macht

De geschiedenis heeft echter geleerd dat het Tweede Pad niet meer is dan een reactie op het Eerste. Met andere woorden het werkt met dezelfde spelregels, maakt gebruik van dezelfde machtsinfrastructuur en er is nog een belangrijke overeenkomst.

Ook de mensen van het Tweede Pad werken namelijk met macht over anderen. En daar gaat het steeds weer mis. Macht is de drug die de elite gebruikt om ook deze mensen te bedwelmen. In een volgend stadium, nadat zij de verkiezingen hebben weten te winnen, worden ook deze bewusten ingepakt door de machtigen en gedragen zij zich niet beter dan de Ruttes die zij zeggen te bestrijden.

Er is namelijk iets volledig mis met het systeem dat al duizenden jaren mensen tegen elkaar uitspeelt en hen onderling verdeelt. Het zorgt er steeds weer voor dat een kleine kliek de rest regeert en uitbuit. Dus liefdeloos behandelt. Nu komt het volgende pad in zicht.

Het Derde Pad

De mensen van het Derde Pad laten zich niet meer leiden door machthebbers. Het klopt namelijk gewoon niet dat de ene mens de ander kan opleggen wat deze wel of niet moet doen. Ieder mens is namelijk even veel waard als een ander. Het is compleet gestoord mensen zoveel macht te geven dat zij als regeerders of noem het volksvertegenwoordigers een hele bevolking kunnen bevelen zicht te laten vaccineren. Of als gedragsmaatregel een knettergek doekje voor neus en mond te binden of kunnen bepalen anderen te doden (oorlog) of te martelen (politiegeweld) of te laten verhongeren (Participatiewet).

Het enige dat leidend is in het Derde Pad heet Liefde. Mensen laten zich niet meer leiden door geld, hebzucht, macht of egoïsme. In een samenleving waarin de mensen elkaar alleen met liefde bejegenen bestaat geen onrecht meer. Deze mensen hebben hun angst volledig vervangen door meer bewustzijn en vervolgens zagen zij als geschenk dat er Liefde was.

123rf

Als Liefde ons leidt, betekent dit liefde voor elkaar, voor de natuur, voor de aarde waarop wij te gast zijn en liefde voor onszelf. Vanuit een dergelijk perspectief is macht krankzinnig. Is hebzucht ziek en egoïsme onbegrijpelijk.

We zijn dus met zijn allen onderweg naar het Derde Pad. De samenleving van Liefde.

Op mensen van dit Pad kan angst nooit enig vat krijgen. Zij zijn namelijk niet meer bang voor de dood, een van de angstaanjagers van de elite. Zij zijn evenmin nog bang voor materiële armoede, omdat spiritualiteit zich alleen bekommert om geestelijke armoede. Deze mensen zijn alleen nog bezig met het geven van Liefde aan elkaar, aan de dieren, aan de natuur en aan de aarde.

Wat nu?

Ik vrees dat we nog niet zover zijn dat we het gevoel hebben geen leiders en machthebbers nodig te hebben. Het bewustzijn van de mensheid als geheel is nog niet zover. De meesten van ons zijn zover nog niet. En dat kan ook niet, geïndoctrineerd en compleet gebrainwasht als we zijn met de gedachte dat we niet voor onszelf kunnen zorgen en onszelf niet kunnen leiden. De mensheid is wantrouwen voor elkaar aangeleerd en het kritiekloos volgen van bevelen van gezagsdragers. Tja, alleen het woord is al lachwekkend. Gezagsdragers! De mensen van het Derde Pad herkennen geen gezag meer, want dit is namelijk onbestaanbaar. De ene mens kan geen macht uitoefenen over de ander op basis van een boterbriefje, dat hij heeft gekregen van autoriteiten! Ook deze categorie bevoorrechten bestaan dan niet meer.

Daarnaast is angst eveneens een ernstig obstakel naar meer bewustzijn. Het zorgt dat mensen bevriezen en blijven stilstaan in hun groei.

Toch is er een methode waardoor we in een sneltreinvaart (100 jaar is ook snel, maar dat terzijde) in bewustzijn kunnen groeien, waardoor de angst verwelkt tot een hoopje mest en liefde onze drijfveer wordt.

Er zijn mensen waaronder Christina von Dreien die ons de volgende suggestie aan de hand doen.

Visualiseer

Visualiseer iedere dag een aantal minuten hoe onze perfecte wereld, zeg maar Het Derde Pad, er uitziet. Fantaseer erover en overtuig jezelf dat je het wil.

Dus koppel de jouw geweldige verbeeldingskracht aan je fabelachtige wilskracht. Een sterker iets bestaat niet. Als wij die twee koppelen en we doen dit met miljoenen dan wordt de aarde een poel van liefde waarin angst verdrinkt.

Let op: doen we het tegenovergestelde, dus laten we ons meevoeren in angst en verliezen we ieder geloof in onszelf en onze kracht dan ontstaat dat waarvoor we bang zijn eveneens! Onze gedachten zijn niet voor niets krachten! Dus wanneer de mensheid zich door de duivels van de machtselite het ravijn in laat sleuren van de 1,5 meter ellende en vaccinaties dan zullen onze ergste angsten waarheid worden.

Focus dus op onze volmaakte wereld! Creëer hem door iedere dag erover te denken en het te wensen. Overtuig zoveel mogelijk mensen hetzelfde te doen. En het resultaat zal het Derde Pad, de Volmaakte Wereld zijn, waar Liefde voor elkaar regeert!

 

Rob Vellekoop, 4 januari 2021